21. slovensko-český potlach 2014

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu 21. slovensko-českého potlachu Čičava 2014. Či už finančným príspevkom, akoukoľvek prácou, alebo jednoducho svojou účasťou.

Vyhľadávanie

Kontakt

21.SlovenskoČeský potlach 2014 +421 908 630 237
Šerif JEŽ0

kasardaradoslav@centrum.sk


+421 903 602 731
ŠAMAN

saman.robo@gmail.com